วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัญลักษณ์อาเซียน

asean-symbol
        รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมวีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันพื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว และน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคำว่า “asean” สีน้ำเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าวอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
  • สีน้ำเงิน  หมายถึง   สันติภาพและความมั่นคง
  • สีแดง     หมายถึง   ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า
  • สีขาว      หมายถึง   ความบริสุทธิ์
  • สีเหลือง  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น